DDL – Data Definition Language

Veri Tanımlama Dili. Bir veritabanı veya tablo oluşturmayı, silmeyi ve üzerinde değişiklik yapmayı sağlayan ifadelerdir. Üç temel komutu vardır. Create, Alter, Drop

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun