Endpoint

SQL Server üzerinde WebServis tanımlamalarına verilen addır. Yazmış olduğunuz Procedureleri webservis çağırır gibi çağırabilir ve bunlarla işlemler yapabilirsiniz.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun