Identity Seed

Identity tanımlamada sütuna verilmesi gereken ilk değere verilen tanımdır. Varsayılan olarak 1’den başlar ayrıca bu başlangıç değeri değiştirilebilir.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun