Integration Services

Veri dönüşümleri ve aktarımları gibi ile ilgili işlemleri sağlayan kısma verilen addır. Veri aktarma, dışarıdaki veri kaynaklarından veri alma, dış kaynaklara veri aktarma gibi temelli çözümler için kullanılan servise verilen addır.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun