Min

Min terimi SQL Server’da belirtilen alandaki veya tablodaki en küçük değeri döndürür.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun