Select

Veritabanında bir veya birden fazla tablodan veri almak için kullanılan deyimdir.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun