SQL Server Bit Veri Tipi

Bit veri tipi SQL Server’da 1 bayt yer kaplar. 1 ve 0 değerlerini alır. True ve False değerlerini bu tipte saklayabiliriz.