SQL Server’da Nested Cursor Kullanımı

Herkese merhaba,

Bu yazıda size SQL Server’da Nested Cursor kullanımından bahsedeceğim.

SQL Server’da Cursor’lar sorgu sonucu dönen kayıtlar üzerinde satır satır işlem yapmak için kullanılır. Cursor’lar hangi satır üzerinde ise o satır üzerinde işlem yaparlar. Bu yazıda ise iç içe Cursor kullanımı yani Nested Cursor’lar hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da Nested Cursor kullanılarak bir tablo üzerinde satır satır işlem yapılabildiği gibi birden fazla tablo ile de Cursor kullanabiliriz. Konu hakkındaki örneği Northwind veritabanını kullanarak inceleyelim.

Dikkat ederseniz en dıştaki yapımız Categories tablosudur. Çünkü kategorilerden bir tane vardır. Products tablosunda birden fazla kategori tanımlaması yapılmıştır. Bu yüzden içeride olan tablomuz Products tablosudur. Bunu while döngüsündeki çarpım tablosu işlemine benzetebiliriz. İlk önce 1*1=1, 1*2=2, 1*3=3 şeklinde gidecek yani içerideki sorgu tamamlanacak sonrasında dışarıdaki sorguya geçecektir.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.