Foreign Key

İlişkisel veri tabanı sistemlerinde bir başka tablo ile ilişkilendirilecek olan tablonun diğer tabloda bir nevi kısıtlanması işlemidir. İlişkilendirilecek olan tablonun Primary key alanı ile diğer tablonun Foreign key alanı birbirine bağlanarak işlem gerçekleştirilir.

Yazıyı Paylaşın

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

İlişkili Yazılar