SQL Server If Exist Kullanımı

Herkese merhaba,

Bu yazıda size SQL Server’da If Exist kullanımından bahsedeceğim.

If Exist ifadesi kısaca belirttiğimiz işlem var mı kontrol eden bir yapıdır. Var ise True yok ise False değeri döndürür. Exist cümleciğinin geri dönüş tipi True veya False’dır. Kontrol maksatlı kullanılır. Konu ile ilgili örneği aşağıda görmektesiniz.

--Database oluşturma

CREATE DATABASE OrnekTablo
GO

--Database'in kullanımı

USE OrnekTablo
GO

--Tablo oluşturma

CREATE TABLE dbo.Tablomuz (TabloId INT)


--Tablonun var olup olmadığını kontrol etmek	

IF EXISTS(SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME = N'Tablomuz')
BEGIN
  PRINT 'Tablo var'
END

ELSE
BEGIN
PRINT 'Tablo Yok'
END


--Database oluşturma

CREATE DATABASE Calisanlar
GO

--Database'in kullanımı

USE Calisanlar
GO

--Tablo oluşturma

CREATE TABLE dbo.Calisanlar (CalisanId INT, CalisanAd NVARCHAR(100))

--Veri ekleme

INSERT INTO dbo.Calisanlar
    ( CalisanId, CalisanAd )
VALUES ( 1, -- CalisanId - int
     N'Mahmut' -- CalisanAd - nvarchar(100)
     )

--if exist kullanımı

IF EXISTS(SELECT * FROM Calisanlar WHERE CalisanId =1) 
BEGIN
PRINT '1 numaralı id var'; 
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'Böyle bir id yok'; 
END

Yukarıda iki adet örnek var. Birinci örnekte tablomuz var mı kontrol ediyoruz. İkinci örnekte ise tablo içerisinde veri var mı kontrol ediyoruz. Sonuçları Print ile yazdırdık.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir