SQL Server If Not Exist Kullanımı

Herkese merhaba,

Bu yazıda size SQL Server’da If Not Exist kullanımından bahsedeceğim.

If Not Exist ifadesi kısaca belirttiğimiz işlem yok mu kontrol eden bir yapıdır. Yok ise True yok değil ise False değeri döndürür. Not Exist cümleciğinin geri dönüş tipi True veya False’dır. Kontrol maksatlı kullanılır. Konu ile ilgili örneği aşağıda görmektesiniz.

--Database oluşturma

CREATE DATABASE BaskaTablo
GO

--Database'in kullanımı

USE BaskaTablo
GO

--Tablo oluşturma

CREATE TABLE dbo.Tablolar (TabloId INT)


--Tablonun var olup olmadığını kontrol etmek	

IF NOT EXISTS(SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME = N'Tablolar')
BEGIN
  PRINT 'Tablo yok'
END

ELSE
BEGIN
PRINT 'Tablo var'
END


--Database oluşturma

CREATE DATABASE Kisiler
GO

--Database'in kullanımı

USE Kisiler
GO

--Tablo oluşturma

CREATE TABLE dbo.Kisiler (KisiId INT, KisiAd NVARCHAR(100))

--Veri ekleme

INSERT INTO dbo.Kisiler
    ( KisiId, KisiAd )
VALUES ( 1, -- CalisanId - int
     N'Dursun' -- CalisanAd - nvarchar(100)
     )

--if exist kullanımı

IF NOT EXISTS(SELECT * FROM Kisiler WHERE KisiId =1) 
BEGIN
PRINT '1 numaralı id yok'; 
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'Böyle bir id var'; 
END

Yukarıda iki adet örnek var. Birinci örnekte tablomuz yok mu kontrol ediyoruz. İkinci örnekte ise tablo içerisinde veri yok mu kontrol ediyoruz. Sonuçları Print ile yazdırdık.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir