Tagged: Base64’e Çeviren Fonksiyon

SQL Server’da Metinsel İfadeyi Base64’e Çeviren Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da metinsel ifadeyi Base64’e çeviren fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda metinsel ifadeyi Base64’e çevirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION StringtoBase64 ( @String NVARCHAR(MAX) ) RETURNS NVARCHAR(MAX) AS BEGIN RETURN ( SELECT CONVERT(XML, N”).value(‘xs:base64Binary(xs:hexBinary(sql:column(“bin”)))’,...

Yazı kopyalamak yasaktır!