Category: Sql Server

SQL ve SQL Server ile ilgili makaleler, SQL Server TSQL kodlamaları, SQL Server Fonksiyonlar, SQL Server Prosedürler, SQL Server Triggerlar ve İleri Seviye SQL Server ile ilgili çalışmalar ve örnekler içerir.

SQL Server'da Fibonacci Serisi

SQL Server’da Fibonacci Serisi

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Fibonacci serileri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Fibonacci serisi, her sayının kendisinden önce gelen iki sayının toplamıyla elde edildiği matematiksel bir seridir. Seri, genellikle “0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …” gibi başlar. İlk iki terim 0 ve 1’dir, sonraki...

SQL Server'da Ay Numarasını Ay Adına Dönüştürmek

SQL Server’da Ay Numarasını Ay Adına Dönüştürmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da ay numarasını ay adına dönüştürmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda ay numarasını ay adına dönüştürmek isteyebilirsiniz. Tarihler ve saatlerle çalışmak SQL Server’da yaygın bir işlemdir. Ayların tam sayı olarak saklandığı (1’den 12’ye kadar) ve bunları ilgili ay adlarına (“Ocak”tan “Aralık”a)...

SQL Server'da Pisagor Üçlülerini Kontrol Eden Prosedür

SQL Server’da Pisagor Üçlülerini Kontrol Eden Prosedür

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Pisagor üçlülerini kontrol eden prosedür ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Pisagor üçlülerini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki prosedürü kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE PROCEDURE PisagorKontrolEt @a INT, @b INT, @c INT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; DECLARE @maksimum...

SQL Server'da Zar Atma View'ı Oluşturmak

SQL Server’da Zar Atma View’ı Oluşturmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Zar Atma View’ı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Zar Atma View’ı oluşturup bunu oyunlarınızda kullanmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki View’ı kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE VIEW dbo.ZarAtma AS SELECT CAST(RAND() * 6 + 1 AS INT) AS ‘Zar1’, CAST(RAND()...

SQL Server'da Pisagor Üçlülerini Bulan Fonksiyon

SQL Server’da Pisagor Üçlülerini Bulan Fonksiyon

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Pisagor üçlülerini bulan fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Pisagor üçlülerini bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION dbo.PisagorUcluleriniBul(@Sayi INT) RETURNS TABLE AS RETURN ( WITH Sayilar AS ( SELECT a.Number AS ‘A’, b.Number...

SQL Server'da Kullanıcı İzinlerini Almak

SQL Server’da Kullanıcı İzinlerini Almak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da kullanıcı izinlerini almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda kullanıcı izinlerini almak isteyebilirsiniz. SQL Server’da veritabanı taşıma işlemlerinde kullanıcıların tablo bazlı izinlerini kopyalamak ve yeni sunucuya aktarmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Script aşağıdaki işlemleri yapmaktadır....

SQL Server'da Identity Kolonunun Başlangıç Değerini Değiştirmek

SQL Server’da Identity Kolonunun Başlangıç Değerini Değiştirmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Identity kolonunun başlangıç değerini değiştirmek ile ilgili bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda Identity kolonunun başlangıç değerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Identity kolonu, genellikle tablodaki her yeni satırın otomatik olarak artan bir değerle doldurulduğu bir sıra numarası sağlamak için kullanılır. Başlangıç değerini değiştirmek için şu adımları...

SQL Server’da Supply a Valid Database Name. To See Available Databases, Use Sys.Databases Hatası

SQL Server’da Supply a Valid Database Name. To See Available Databases, Use Sys.Databases Hatası

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Supply a valid database name. To see available databases, use sys.databases hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda bu gibi bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu hatayı çözebilirsiniz. USE master; ALTER DATABASE Eski_Veritabani_Adi SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; ALTER DATABASE...

SQL Server’da 15023 Hatası

SQL Server’da 15023 Hatası

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da 15023 hatası hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da yedekten geri dönüş işlemi yaparken farklı bir sunucuya geri yüklediğinizde kullanıcı kaydının eşleşmemesi yüzünden böyle bir hata alabilirsiniz. Kullanıcı ve oturum açma eşlemesini düzeltmek için SQL Server Management Studio’da bir sorgu penceresi açmanız ve aşağıdaki kodu ilgili...

SQL Server'da SQL Server'ın Kaç Çekirdek Kullandığını Görmek

SQL Server’da SQL Server’ın Kaç Çekirdek Kullandığını Görmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da SQL Server’ın kaç çekirdek kullandığını görmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda SQL Server’ın kaç çekirdek kullandığını görmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT scheduler_id ,cpu_id ,status ,is_online FROM sys.dm_os_schedulers WHERE status = ‘VISIBLE ONLINE’ Yukarıdaki...

Yazı kopyalamak yasaktır!