Yazar : Yavuz Selim Kart

SQL Server’da Where İfadesi ile Case Kullanımı

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Where ifadesi ile Case kullanımı ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Where ifadesi ile Case kullanımı yapmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu inceleyerek siz de bu işlemi kendi sorgularınızda rahatlıkla yapabilirsiniz. –Tablo oluşturulması ve verilerin eklenmesi CREATE TABLE Kisiler ( ID INT, Ad...

SQL Server’da Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da bir cümledeki kelime sayısını bulmak ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda bir cümledeki kelime sayısını bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @Cumle VARCHAR(100); SET @Cumle = ‘Burada kaç kelime var’; SET @Cumle = LTRIM(RTRIM(@Cumle)); WHILE CHARINDEX(‘...

SQL Server’da Bir Database’in Boyutunu Öğrenmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da bir Database’in boyutunu öğrenmek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda bir Database’in boyutunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. USE AdventureWorks; EXEC sp_helpdb ‘AdventureWorks’; Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz. Görüldüğü üzere Bir Database’in Boyutunu...

SQL Server’da Sürüm Bilgisi

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Sürüm bilgisini öğrenmek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Sürüm bilgisini öğrenmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT CASE WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY(‘productversion’)) LIKE ‘8%’ THEN ‘SQL Server Server 2000’ WHEN CONVERT(VARCHAR(128), SERVERPROPERTY(‘productversion’)) LIKE ‘9%’ THEN ‘SQL Server...

SQL Server’da Sürüm Numaraları

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Sürüm Numaraları ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda sürüm numaraları bilgisinden SQL Server versiyonunu öğrenmek isteyebilirsiniz. 8.0, SQL Server 2000 için 9.0 için SQL Server 2005 SQL Server 2008 için 10,0 SQL Server 2008 R2 için 10.5 SQL Server 2012 için...

SQL Server’da Tablonun Yedeğini Almak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tablonun yedeğini almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tablonun yedeğini almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki yöntemi kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yöntem 1 : Generate Scripts Kullanarak Yedeğini almak istediğimiz tablonun ait olduğu veritabanına sağ tıklayarak Task -> Generate Scripts diyoruz....

SQL Server’da Prosedür Execution İstatistiklerini Görmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Prosedür Execution İstatistiklerini görmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Prosedür Execution İstatistiklerini görmek isteyebilirsiniz. Stored Prosedür’lerin bir avantajı performansın takip edilebilir ve izlenebilir olmasıdır. Veritabanımızda veya SQL Server’ımızda yer alan bir çok SP olabilir. Bunların hangilerinin ne kadar çalıştığı, çalışma...

SQL Server’da Hexadecimal Değeri Decimal Değere Çevirmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Hexadecimal değeri Decimal değere çevirmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Hexadecimal değeri Decimal değere çevirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @deger CHAR(12); SET @deger = ‘DDDDDD’; SELECT CONVERT( VARBINARY, CONVERT(UNIQUEIDENTIFIER, LEFT(‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’, 36 – LEN(@deger))...

Yazı kopyalamak yasaktır!