Author: Yavuz Selim Kart

SQL Server’da Günün Tüm Saatlerini Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da günün tüm saatlerini listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda günün tüm saatlerini listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @t time(1) = ’00:00′; –I use 1 as when I use REPLACE later it means that...

SQL Server’da Tablo Bazlı Index Bilgisini Görüntülemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tablo bazlı Index bilgisini görüntülemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tablo bazlı Index bilgisini görüntülemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT sys.objects.object_id, sys.objects.name AS tablename, sys.indexes.name AS indexname, sys.columns.name AS columnname FROM sys.objects INNER JOIN...

SQL Server’da Tablo Hakkında Metrik Bilgilere Ulaşmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tablo hakkında metrik bilgilere ulaşmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tablo hakkında metrik bilgilere ulaşmak isteyebilirsiniz. SQL Server’da tablonun disk üzerindeki metrik bilgilerine sp_spaceused prosedürünü kullanarak ulaşabilirsiniz. Prosedürün kullanımı sp_spaceused ‘DatabaseName.Owner.TableName’ şeklindedir. Bu prosedür tablo hakkında; Satır sayısı(Rows), Verinin boyutu...

SQL Server’da Tablo Hakkında Açıklayıcı Bilgilere Ulaşmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tablo hakkında açıklayıcı bilgilere ulaşmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tablo hakkında açıklayıcı bilgilere ulaşmak isteyebilirsiniz. SQL Server’da tabloya ait açıklayıcı bilgilere sp_help sistem prosedürü kullanarak ulaşılır. Prosedürün kullanımı sp_help ‘DatabaseName.SchemaName.TableName’ şeklindedir. Açıklayıcı bilgiler içerisinde; Tablonun oluşturulma tarihi ve sahiplik...

SQL Server’da Sorgu Sonucunu JSON Export Etmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da sorgu sonucunu JSON Export etmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda sorgu sonucunu JSON Export etmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar. 26 Kez Okundu

SQL Server’da Belli Bir Tarih Aralığı İçinde Olan Ayların Gün Sayısını Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da belli bir tarih aralığı içinde olan ayların gün sayısını bulmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda belli bir tarih aralığı içinde olan ayların gün sayısını bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @baslamatarihi DATE = ‘2022-07-10’;...

SQL Server’da xp_cmdshell Ayarlarını Açmak ve Kapatmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da xp_cmdshell ayarlarını açmak ve kapatmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda xp_cmdshell ayarlarını açmak ve yeri gelince de güvenlik gibi durumlardan xp_cmdshell ayarlarını kapatmak ihtiyacı olabilir. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. EXEC sp_configure ‘show advanced options’, 1;...

SQL Server’da Artık Yıl Kontrol Eden Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da artık yıl kontrol eden fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda artık yıl kontrolü yapmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION dbo.IsLeapYear ( @year INT ) RETURNS BIT AS BEGIN DECLARE @d DATETIME, @ans BIT;...

Yazı kopyalamak yasaktır!