SQL Server Eğitimleri SQL Server ile ilgili her şey

SQL Server’da Text, NText ve Image Veri Tipli Alanların Uzunlukları Nasıl Bulunur?

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Text, NText ve Image veri Tipli alanların uzunluklarının nasıl bulunacağı hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda Text, NText ve Image veri Tipli alanların uzunluklarını bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu kendinize uyarlayarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT name, DATALENGTH(packagedata) FROM msdb.dbo.sysssispackages; Yukarıdaki...

SQL Server’da Sistem Yöneticilerini Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Sistem Yöneticilerini listelemek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Sistem Yöneticilerini listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT name, type_desc, is_disabled FROM master.sys.server_principals WHERE IS_SRVROLEMEMBER(‘sysadmin’, name) = 1 ORDER BY name; Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir...

SQL Server’da Cümlenin İlk Kelimesini Çekmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da cümlenin ilk kelimesini çekmek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda cümlenin ilk kelimesini çekmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT SUBSTRING(‘Yavuz Selim Kart’, 0, CHARINDEX(‘ ‘, ‘Yavuz Selim Kart’, 0)) AS IlkKelime; Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer...

SQL Server’da Cümlenin Son Kelimesini Çekmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da cümlenin son kelimesini çekmek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda cümlenin son kelimesini çekmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT REVERSE(SUBSTRING(REVERSE(‘Yavuz Selim Kart’), 1, ABS(CHARINDEX(‘ ‘, REVERSE(‘Yavuz Selim Kart’)) – 1))) AS SonKelime; Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine...

SQL Server’da İki Noktalama İşareti Arasındaki Yazıyı Almak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da iki noktalama işareti arasındaki yazıyı almak ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda iki noktalama işareti arasındaki yazıyı almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @IlkKarakter AS CHAR(1); DECLARE @SonKarakter AS CHAR(1); DECLARE @Cumle VARCHAR(MAX); SET @IlkKarakter =...

SQL Server’da Agent Hata Log’larını Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Agent hata Log’larını listelemek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Agent hata Log’larını listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki TSQL kodları, mevcut tüm SQL Server Hata Loglarını veya SQL Server Agent Hata Loglarında arama yapacaktır. İlk sonuç listesinde ikinci aramak istediğiniz şeyi arayarak sonuç kümesini...

SQL Server’da Son 24 Saatte Başarısız Çalışan Job’ları Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Son 24 Saatte başarısız çalışan Job’ları listelemek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Son 24 Saatte başarısız çalışan Job’ları listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Kod 1  DECLARE @FinalDate INT; SET @FinalDate = CONVERT(INT, CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD(DAY, -1,...

SQL Server’da Instance’leri Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Instance’leri listelemek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Instance’leri listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Kod 1  DECLARE @GetInstances TABLE ( Value NVARCHAR(100), InstanceNames NVARCHAR(100), Data NVARCHAR(100) ); INSERT INTO @GetInstances EXECUTE xp_regread @rootkey = ‘HKEY_LOCAL_MACHINE’, @key...

Yazı kopyalamak yasaktır!