SQL Server Eğitimleri SQL Server ile ilgili her şey

SQL Server'da Tabloyu XML'e Çevirme

SQL Server’da Tabloyu XML’e Çevirme

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da tabloyu XML’e çevirme ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tabloyu XML’e çevirmek isteyebilirsiniz. Ben işlemlerimi Northwind veritabanı üzerinde yaptım. Siz kendi veritabanınız üzerinde deneyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT * FROM dbo.Products p FOR XML PATH...

SQL Server'da Belirli Bir Karakterden Sonrasını Almak

SQL Server’da Belirli Bir Karakterden Sonrasını Almak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da belirli bir karakterden sonrasını almak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda belirli bir karakterden sonrasını almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @yazi NVARCHAR(100) = ‘yavuz selim’ SELECT RIGHT(@yazi, charindex(‘ ‘, REVERSE(@yazi)) – 1) Yukarıdaki kodu...

SQL Server'da Gün ve Ay'ın Başına Sıfır Koymak

SQL Server’da Gün ve Ay’ın Başına Sıfır Koymak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da gün ve ay’ın başına sıfır koymak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda gün ve ay’ın başına sıfır koymak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT YEAR(GETDATE()) ,FORMAT(GETDATE(), ‘MM’) ,FORMAT(GETDATE(), ‘dd’) Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç...

SQL Server'da Veritabanında Tablo Adı Aramak

SQL Server’da Veritabanında Tablo Adı Aramak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da veritabanında tablo adı aramak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanında tablo adı aramak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @dbname VARCHAR(500) DECLARE @tblname NVARCHAR(500) SET @tblname = ‘Categories%’ DECLARE db_cursor CURSOR FOR SELECT name FROM...

SQL Server'da XML'i Tabloya Dönüştürmek

SQL Server’da XML’i Tabloya Dönüştürmek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da XML’i tabloya dönüştürmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda XML’i tabloya dönüştürmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu kendinize göre revize ederek sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @TempTablo TABLE ( KullaniciId INT ,KullaniciAdi NVARCHAR(50) ,Sifre NVARCHAR(50) ) DECLARE @xml XML SET...

SQL Server'da Yedekleme Geçmişi ve Job Geçmişi Nasıl Temizlenir?

SQL Server’da Yedekleme Geçmişi ve Job Geçmişi Nasıl Temizlenir?

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da yedekleme geçmişi ve job geçmişinin nasıl temizleneceği ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda yedekleme geçmişi ve job geçmişini temizlemek isteyebilirsiniz. SQL Server, gerçekleştirdiği her yedekleme ve geri yükleme işleminin kaydını tutar. Bu bilgiler aşağıdaki tablolarda kaydedilir. msdb.dbo.backupfile msdb.dbo.backupfilegroup msdb.dbo.backupmediafamily msdb.dbo.backupmediaset msdb.dbo.backupset...

SQL Server'da En Son Oluşturulan Tabloyu Bulmak

SQL Server’da En Son Oluşturulan Tabloyu Bulmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da en son oluşturulan tabloyu bulmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda en son oluşturulan tabloyu bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT TOP 1 schema_name(schema_id) AS schema_name ,Name AS table_name ,create_date ,modify_date FROM sys.tables WHERE create_date...

SQL Server'da CREATE or ALTER View Kullanımı

SQL Server’da CREATE or ALTER View Kullanımı

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da CREATE or ALTER View Kullanımı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server 2016 SP1 ile View oluşturmak için küçük ama faydalı yeni bir özellik mevcuttur. OR ALTER ifadesi. Bu ifadeyi View oluşturmak için kodunuza eklerseniz, SQL Server CREATE veya ALTER deyimi çalıştırması gerekip gerekmediğini anlayacaktır. Aşağıda Adventureworks veritabanı...

SQL Server'da İki Satır Arasındaki Süreyi Hesaplamak

SQL Server’da İki Satır Arasındaki Süreyi Hesaplamak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da iki satır arasındaki süreyi hesaplamak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda iki satır arasındaki süreyi hesaplamak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu kendinize göre revize ederek sizler de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. –Tablonun oluşturulması CREATE TABLE TestTable( Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), IslemId...

SQL Server'da Geography Veri Tipini Kullanmak

SQL Server’da Geography Veri Tipini Kullanmak

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da Geography veri tipini kullanmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Geography veri tipini kullanma durumunuz olabilir. SQL Server’da kordinatları tutmamıza yarayan veri tipi Geography veri tipidir. SQL Server bu hizmetin yanında, bize bu kordinatlar üzerinde bazı işlemler yapma olanağı sağlayan metodlar...

Yazı kopyalamak yasaktır!