SQL Server Eğitimleri SQL Server ile ilgili her şey

SQL Server’da Cümlenin Son Kelimesini Çekmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da cümlenin son kelimesini çekmek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda cümlenin son kelimesini çekmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT REVERSE(SUBSTRING(REVERSE(‘Yavuz Selim Kart’), 1, ABS(CHARINDEX(‘ ‘, REVERSE(‘Yavuz Selim Kart’)) – 1))) AS SonKelime; Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine...

SQL Server’da İki Noktalama İşareti Arasındaki Yazıyı Almak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da iki noktalama işareti arasındaki yazıyı almak ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda iki noktalama işareti arasındaki yazıyı almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @IlkKarakter AS CHAR(1); DECLARE @SonKarakter AS CHAR(1); DECLARE @Cumle VARCHAR(MAX); SET @IlkKarakter =...

SQL Server’da Agent Hata Log’larını Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Agent hata Log’larını listelemek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Agent hata Log’larını listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki TSQL kodları, mevcut tüm SQL Server Hata Loglarını veya SQL Server Agent Hata Loglarında arama yapacaktır. İlk sonuç listesinde ikinci aramak istediğiniz şeyi arayarak sonuç kümesini...

SQL Server’da Son 24 Saatte Başarısız Çalışan Job’ları Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Son 24 Saatte başarısız çalışan Job’ları listelemek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Son 24 Saatte başarısız çalışan Job’ları listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Kod 1  DECLARE @FinalDate INT; SET @FinalDate = CONVERT(INT, CONVERT(VARCHAR(10), DATEADD(DAY, -1,...

SQL Server’da Instance’leri Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Instance’leri listelemek ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Instance’leri listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Kod 1  DECLARE @GetInstances TABLE ( Value NVARCHAR(100), InstanceNames NVARCHAR(100), Data NVARCHAR(100) ); INSERT INTO @GetInstances EXECUTE xp_regread @rootkey = ‘HKEY_LOCAL_MACHINE’, @key...

SQL Server için PowerShell Kullanarak SQL Server Instance’lerini Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server için PowerShell kullanarak SQL Server Instance’lerini listelemek ile ilgili bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda SQL Server Instance bilgilerine ihtiyacınız olabilir. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. İlk olarak PowerShell ekranını açıyorsunuz. Sonrasında aşağıdaki kodu bu kısma yapıştıracaksınız. Get-Service | ?{...

SQL Server’da Where İfadesi ile Case Kullanımı

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Where ifadesi ile Case kullanımı ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Where ifadesi ile Case kullanımı yapmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu inceleyerek siz de bu işlemi kendi sorgularınızda rahatlıkla yapabilirsiniz. –Tablo oluşturulması ve verilerin eklenmesi CREATE TABLE Kisiler ( ID INT, Ad...

SQL Server’da Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da bir cümledeki kelime sayısını bulmak ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda bir cümledeki kelime sayısını bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @Cumle VARCHAR(100); SET @Cumle = ‘Burada kaç kelime var’; SET @Cumle = LTRIM(RTRIM(@Cumle)); WHILE CHARINDEX(‘...

Yazı kopyalamak yasaktır!