Tagged: Constraint ile Karakter Uzunluğunun Kontrolü

SQL Server’da Karakter Uzunluğunun Constraint ile Kontrolü

SQL Server’da Karakter Uzunluğunun Constraint ile Kontrolü

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tabloya ait bir alan için uzunluk kontrolünün SQL Server tarafında nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Örnek kodları aşağıda görmektesiniz. –Tablo oluşturulması CREATE TABLE Ogrenciler ( OgrenciNo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, Ad VARCHAR(MAX) CONSTRAINT ad_uzunluk_kontrol CHECK (DATALENGTH(Ad) <= 8) ); –Veri eklenmesi INSERT INTO dbo.Ogrenciler ( Ad...

Yazı kopyalamak yasaktır!