Tagged: Datepart Fonksiyonu

SQL Server’da DATEPART Fonksiyonunu Kullanarak Mevsim Bilgisini Getiren Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da DATEPART fonksiyonunu kullanarak mevsim bilgisini getiren fonksiyon hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda mevsim bilgisi getirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyon yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION fn_MevsimGetirme ( @Tarih DATETIME ) RETURNS VARCHAR(20) AS BEGIN RETURN CASE DATEPART(quarter, @Tarih) WHEN 1 THEN ‘İlkbahar’...

SQL Server Datepart Fonksiyonu

SQL Server Datepart Fonksiyonu

Herkese merhaba, Bu yazıda size SQL Server Datepart Fonksiyonundan bahsedeceğim. Datepart fonksiyonu belirtilen tarihe ait bilgileri sayısal olarak karşımıza getiren bir fonksiyondur. SELECT DATEPART(dd,GETDATE()) Burada belirtilen dd ifadesini tarihe ait gün bilgisini almak için kullandık. Aşağıdaki tablodan hangi tür bilgiye ihtiyacımız var ise bunu yanındaki kısaltmaları yazarak alabiliriz. Datepart Kısaltmalar Yıl yy, yyyy...

Yazı kopyalamak yasaktır!