Tagged: Fibonacci Serisini Bulan Fonksiyon Kodları

SQL Server’da Fibonacci Serisini Bulan Fonksiyon

SQL Server’da Fibonacci Serisini Bulan Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da fibonacci serisini bulan fonksiyon kodları olacak. create function fn_generate_fibonacciseries(@number int) returns @returntable table (rownum int,fibonum int) as begin ;with fibonacciseries as ( select 1 as rownum, cast(0 as float) as start, cast(1 as float) as [next] union all select rownum+1, [next], start+[next] from fibonacciseries where...

Yazı kopyalamak yasaktır!