Tagged: Hicri Tarih

SQL Server’da Miladi Tarihi Hicri Tarihe Çevirmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da miladi tarihi hicri tarihe çevirmek hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda miladi tarihi hicri tarihe çevirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @Tarih AS DATETIME; SET @Tarih = GETDATE(); SELECT @Tarih AS [Miladi Tarih], CONVERT(VARCHAR(11), @Tarih, 131) AS...

Yazı kopyalamak yasaktır!