Tagged: Join ve Inner Join Arasındaki Farklar

SQL Server’da Join ve Inner Join Arasındaki Fark

SQL Server’da Join ve Inner Join Arasındaki Fark

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da join ve inner join arasındaki farktan bahsedeceğim. Aslına bakacak olursak SQL Server’da join ile inner join arasında bir fark yoktur. Örnek kullanımı Northwind veritabanı kullanarak inceleyelim. –Inner Join Kullanımı SELECT * FROM dbo.Products INNER JOIN dbo.Categories ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID –Join Kullanımı SELECT *...

SQL Server’da Join ve Inner Join Arasındaki Farklar

SQL Server’da Join ve Inner Join Arasındaki Farklar

Herkese merhaba, Bu başlık altında SQL Server’da Join ve Inner Join arasındaki farkları inceleyeceğiz. SQL Server’da Join ve Inner Join arasında hiçbir fark yoktur. Aynı sonuçları ve aynı performansı üretirler. Örnek  CREATE DATABASE JoinveInnerJoinArasindakiFarklar GO USE JoinveInnerJoinArasindakiFarklar GO CREATE TABLE Musteriler ( MusteriId INT, Ad VARCHAR(50) ) GO INSERT INTO Musteriler...

Yazı kopyalamak yasaktır!