Tagged: Kilitlenmiş Tabloları Listelemek

SQL Server’da Kilitlenmiş Tabloların Listelenmesi

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da kilitlenmiş tabloların listelenmesi ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda kilitlenmiş tabloları listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT STR(request_session_id, 4, 0) AS spid, CONVERT(VARCHAR(12), DB_NAME(resource_database_id)) AS db_name, CASE WHEN resource_database_id = DB_ID() AND resource_type = ‘OBJECT’...

SQL Server’da Kilitlenmiş Tabloları Listelemek

SQL Server’da Kilitlenmiş Tabloları Listelemek

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da kilitlenmiş tabloları listeleme kodları olacak. SELECT DTL.resource_type, CASE WHEN DTL.resource_type IN (‘DATABASE’, ‘FILE’, ‘METADATA’) THEN DTL.resource_type WHEN DTL.resource_type = ‘OBJECT’ THEN OBJECT_NAME(DTL.resource_associated_entity_id, SP.[dbid]) WHEN DTL.resource_type IN (‘KEY’, ‘PAGE’, ‘RID’) THEN ( SELECT OBJECT_NAME([object_id]) FROM sys.partitions WHERE sys.partitions.hobt_id = DTL.resource_associated_entity_id ) ELSE ‘Unidentified’ END AS requested_object_name,...

Yazı kopyalamak yasaktır!