Tagged: SQL Server Base64

SQL Server’da Base64 Şifrelenmiş Veriyi Çözmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Base64 şifrelenmiş veriyi çözmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda Base64 şifrelenmiş veriyi çözmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT CONVERT ( VARCHAR(MAX), CAST(” AS XML).value(‘xs:base64Binary(sql:column(“BASE64_COLUMN”))’, ‘VARBINARY(MAX)’) ) AS Sonuc FROM ( SELECT ‘WWF2dXogU2VsaW0gS2FydA==’ AS BASE64_COLUMN...

SQL Server’da Yazıyı Base64’e Encode Eden Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da yazıyı Base64’e encode eden fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda yazıyı Base64’e encode etmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION [dbo].[fnBase64Encode] ( @plain_text VARCHAR(6000) ) RETURNS VARCHAR(8000) AS BEGIN –local variables DECLARE @output VARCHAR(8000),...

Yazı kopyalamak yasaktır!