Tagged: SQL Server Bit Veri Tipi Kullanımı

SQL Server’da VARCHAR Veri Tipi

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Varchar veri tipi hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da Varchar veri tipi Unicode olmayan değişken uzunlukta karakter verilerini saklamak için kullanılan veri tipidir. VARCHAR(n) şeklinde kullanılır. Veri kapasitesi 8000 karakter olmasına rağmen (max) parametresi ile bu değer 231 byte’ a kadar arttırılabilir. Görüldüğü üzere Varchar...

SQL Server’da Bit Veri Tipi

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Bit veri tipi hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da Bit veri tipi 1 bayt yer kaplar. 1 ve 0 değerlerini alır. True ve False değerlerini bu tipte saklayabiliriz. Tam sayı veri tipidir.Genellikle evet/hayır şeklinde mantıksal bilgileri tutmak için kullanılır. Görüldüğü üzere Bit veri tipini öğrenmiş...

Yazı kopyalamak yasaktır!