Tagged: SQL Server Bit Veri Tipi Kullanımı

SQL Server’da VARCHAR Veri Tipi

Unicode olmayan değişken uzunlukta karakter verilerini saklamak için kullanılan veri tipidir.  VARCHAR(n) şeklinde kullanılır. Veri kapasitesi 8000 karakter olmasına rağmen (max) parametresi ile bu değer 231 byte’ a kadar arttırılabilir. 113 Kez Okundu

Yazı kopyalamak yasaktır!