Tagged: SQL Server Listeler

SQL Server’da Tekrarlanan Listeleri Teke Düşüren Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tekrarlanan listeleri teke düşüren fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tekrarlanan listeleri teke düşürmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION dbo.TekrarlananListeleriTekeDusur ( @Liste VARCHAR(MAX), @Ayirac CHAR ) RETURNS VARCHAR(MAX) AS BEGIN DECLARE @AyrilmisListe TABLE...

Yazı kopyalamak yasaktır!