Tagged: SQL Server Not In Kullanımı

SQL Server Not In

SQL Server Not In

Bu yazıda SQL Server’da Not In kullanımından bahsedeceğim. SQL Server’da Not In operatörü tablo içerisinde belirtilen verilerden içermeyenleri getiren bir operatördür. Subquery’ler ile de kullanılır. Örnek kullanımı Northwind veritabanını kullanarak inceleyelim. SELECT CategoryID , CategoryName FROM dbo.Categories WHERE CategoryID NOT IN ( 4, 5, 8 ) Burada 4, 5, 8...

Yazı kopyalamak yasaktır!