Tagged: SQL Server Ntile Fonksiyonu

SQL Server Ntile Fonksiyonu

SQL Server Ntile Fonksiyonu

Herkese merhaba, Bu yazıda size SQL Server’da Ntile Fonksiyonundan bahsedeceğim. SQL Server’da Ntile fonksiyonu veri kümesini dışardan girilen parametreye göre gruplayan bir fonksiyondur. Konu ile ilgili örneği aşağıda görmektesiniz. Örneği Northwind veritabanı kullanarak yaptık. SELECT NTILE(3) OVER ( PARTITION BY CategoryID ORDER BY CategoryID ) , CategoryID FROM dbo.Products SELECT COUNT(CategoryID) ,...

Yazı kopyalamak yasaktır!