Tagged: SQL Server’da Dinamik Tarih

SQL Server’da Dinamik Tarih Oluşturmak

SQL Server’da Dinamik Tarih Oluşturmak

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da dinamik tarih oluşturma kodları olacak. WITH DinamikTarihOlusturucu(BaseYearMinus, BaseYearPlus) AS ( SELECT DATEFROMPARTS(YEAR(GETDATE()), 1, 1) BaseYearMinus, DATEFROMPARTS(YEAR(GETDATE()), 1, 1) BaseYearPlus UNION ALL SELECT DATEADD(YEAR, -1, BaseYearMinus) BaseYearMinus, DATEADD(YEAR, 1, BaseYearPlus) BaseYearPlus FROM DinamikTarihOlusturucu WHERE (DATEDIFF(YEAR, BaseYearMinus, BaseYearPlus)/2) < (1 /* Buraya yazılan rakam kadar var olan...

Yazı kopyalamak yasaktır!