Tagged: SQL Server’da Haftanın Gününü Veren Fonksiyon

SQL Server’da Haftanın Gününü Veren Fonksiyon

SQL Server’da Haftanın Gününü Veren Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da haftanın gününü veren fonksiyon kodları olacak CREATE FUNCTION HaftaninGunuNedir(@gun DATETIME) RETURNS VARCHAR(9) AS BEGIN DECLARE @HaftaninGunu VARCHAR(10) DECLARE @Hafta int SET @Hafta= (@@DATEFIRST + DATEPART(weekday,@gun)-1)%7 SELECT @HaftaninGunu=CASE @Hafta WHEN 0 THEN ‘Pazar’ WHEN 1 THEN ‘Pazartesi’ WHEN 2 THEN ‘Salı’ WHEN 3 THEN ‘Çarşamba’ WHEN...

Yazı kopyalamak yasaktır!