Tagged: SQL Server’da Int ve Bigint Veri Tipleri Arasındaki Farklar Nedir

SQL Server’da Int ve Bigint Veri Tipleri Arasındaki Farklar

Herkese merhaba, Bu başlık altında SQL Server’da Int ve Bigint veri tipleri arasındaki farkları inceleyeceğiz. Int ve Bigint veri tipleri tamsayı değerleri saklamak için kullanılan veri tipleridir. INT Kapladığı Alan 4 Byte Minimum Değer -2,147,483,648 (-231) Maximum Değer 2,147,483,647 (231-1) Örnek Kullanım DECLARE @i INT SET @i = 150 PRINT @i...

Yazı kopyalamak yasaktır!