Tagged: SQL Server’da Stored Prosedürler

SQL Server’da Stored Prosedürlerin Kullandığı Tabloları Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da Stored prosedürlerin kullandığı tabloları nasıl bulacağımızdan bahsedeceğim. Aşağıdaki kodu kullanarak bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. DECLARE @TempTabloSP TABLE ( spAdi VARCHAR(100), tabloAdi NVARCHAR(100) ); DECLARE @spAdi AS NVARCHAR(100); DECLARE @SP_Cursor AS CURSOR; SET @SP_Cursor = CURSOR FOR SELECT [name] FROM sys.objects WHERE type = ‘P’;...

SQL Server’da Stored Prosedürler

Herkese merhaba, Bu yazıda sizlere SQL Server’da Stored Prosedürlerden bahsedeceğim. Stored Prosedürler belli bir görevi yerine getirmek için kullanılan kod parçalarıdır. Yazılım projelerinde çok tercih edilirler. Belli parametreler alıp bu parametrelerle belirli bir işlemi yaparlar. Veri tabanı üzerinde saklanır ve bir defa derlenir daha sonraki çalışmalarda derlenmez.  Buda bize performans...

SQL Server’da Stored Prosedürlerde Output Kullanımı

SQL Server’da Stored Prosedürlerde Output Kullanımı

Herkese merhaba, Bu yazıda sizlere SQL Server’da Stored Prosedürlerde Output kullanımından bahsedeceğim. SQL Server’da stored prosedürler saklı yordamlardır. Output kullanılan prosedürler geriye değer döndüren prosedürlerdir. Geriye dönen değeri başka sorgularda ya da prosedürlerde kullanabiliriz. İlk yazan birisi için yazım ve kullanımı biraz karışık gelebilir. Bu konuda sizlere vereceğim naçizane tavsiye...

Yazı kopyalamak yasaktır!