Tagged: SQL Server’da String Bir İfadeden Karakter ve Harfleri Temizlemek

SQL Server’da String Bir İfadeden Karakter ve Harfleri Temizlemek

SQL Server’da String Bir İfadeden Karakter ve Harfleri Temizlemek

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da string bir ifadeden karakter ve harfleri temizleme kodları olacak. CREATE FUNCTION yazidankarakterleriveharflerisil ( @yaziniz NVARCHAR(MAX) ) RETURNS NVARCHAR(MAX) AS BEGIN WHILE PATINDEX(‘%[^0-9]%’, @yaziniz) <> 0 BEGIN SET @yaziniz = STUFF(@yaziniz, PATINDEX(‘%[^0-9]%’, @yaziniz), 1, ”) END RETURN @yaziniz END GO –Kullanımı SELECT dbo.yazidankarakterleriveharflerisil(‘0123-abc-456-def-789’) 226 Kez Okundu

Yazı kopyalamak yasaktır!