Tagged: SQL Server’da Tablonun Foreign Key İlişkisini Gösteren Prosedür

SQL Server’da Tablonun Foreign Key İlişkisini Gösteren Prosedür

SQL Server’da Tablonun Foreign Key İlişkisini Gösteren Prosedür

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da tablonun foreign key ilişkisini gösteren kodları olacak. create proc dbo.TablonunForeignKeyIliskisiniGosterenKod @table varchar(256) — tablo adı , @lvl int=0 –seviye , @ParentTable varchar(256)=” — anatablo , @debug bit = 1 as begin set nocount on; declare @dbg bit; set @dbg=@debug; if object_id(‘tempdb..#tbl’, ‘U’) is null create...

Yazı kopyalamak yasaktır!