Tagged: SQL Server’da Tarihi Zaman Değeri Olmadan Almak Nasıl Yapılır

SQL Server’da Tarihi Zaman Değeri Olmadan Almak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tarihi zaman değeri olmadan nasıl alabileceğimiz ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tarihi zaman değeri olmadan almak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT CONVERT(DATETIME, FLOOR(CONVERT(FLOAT(24), GETDATE() – 1))) SELECT DATEADD(DAY, DATEDIFF(DAY, 1, GETDATE()), 0) Herkese çalışma...

Yazı kopyalamak yasaktır!