Tagged: SQL Server’da Tüm Viewları Silmek

SQL Server’da Tüm Viewları Silmek

SQL Server’da Tüm Viewları Silmek

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da tüm viewları silme kodları olacak DECLARE @sql VARCHAR(MAX) = ” , @crlf VARCHAR(2) = CHAR(13) + CHAR(10) ; SELECT @sql = @sql + ‘DROP VIEW ‘ + QUOTENAME(SCHEMA_NAME(schema_id)) + ‘.’ + QUOTENAME(v.name) +’;’ + @crlf FROM sys.views v PRINT @sql; EXEC(@sql); Sorgu sonucu Drop View...

Yazı kopyalamak yasaktır!