Tagged: SQL Server’da Veritabanındaki Boş Alanları Hesaplama Kodları

SQL Server’da Veritabanındaki Boş Alanları Hesaplamak

SQL Server’da Veritabanındaki Boş Alanları Hesaplamak

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da boş alanları hesaplama kodları olacak. DECLARE @DatabaseInfo TABLE ( ServerName VARCHAR(100), DatabaseName VARCHAR(100), FileSizeMB INT, LogicalFileName sysname, PhysicalFileName NVARCHAR(520), Status sysname, Updateability sysname, RecoveryMode sysname, FreeSpaceMB INT, FreeSpacePct VARCHAR(7), FreeSpacePages INT, PollDate DATETIME) DECLARE @command VARCHAR(5000) SELECT @command = ‘Use [‘ + ‘?’ + ‘]...

Yazı kopyalamak yasaktır!