Tagged: SQL Server’da View Kullanımı ve With Encryption

SQL Server’da View Kullanımı ve With Encryption

SQL Server’da View Kullanımı ve With Encryption

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da view kullanımı ve with encryption kullanımı hakkında bilgi vereceğim. Viewlara sanal tablolar diyebiliriz. Satır ve sütunları olan gerçek bir tablo gibidir. SQL Server’da nesneleri güvenlik sebebiyle kilitlemek isteyebiliriz böyle bir kullanımda with encryption ifadesini kullanmalıyız. With encryption ile oluşturulan nesneye design seçeneği ile erişilemez. Örnek kullanımı Northwind veritabanını...

Yazı kopyalamak yasaktır!