Tagged: SQL Server’da Yıl Ay Hafta’nın İlk ve Son Günlerini Bulan Kodlar

SQL Server’da Yıl, Ay, Hafta’nın İlk ve Son Günlerini Bulmak

SQL Server’da Yıl, Ay, Hafta’nın İlk ve Son Günlerini Bulmak

Herkese merhaba, Bu kısımda SQL Server’da yıl, ay, haftanın ilk ve son günlerini bulan kodlar olacak DECLARE @tarihbilgisi DATETIME=GETDATE() SELECT ‘Önceki Ayın Son Günü’ Aciklama,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarihbilgisi)),@tarihbilgisi),112) Tarih UNION ALL SELECT ‘Ayın İlk Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(@tarihbilgisi)-1),@tarihbilgisi),112) AS Date_Value UNION ALL SELECT ‘Bugünün Tarihi’,CONVERT(VARCHAR(10),@tarihbilgisi,112) AS Date_Value UNION ALL SELECT ‘Ayın Son Günü’,CONVERT(VARCHAR(10),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@tarihbilgisi))),DATEADD(mm,1,@tarihbilgisi)),112) UNION ALL SELECT ‘Sonraki...

Yazı kopyalamak yasaktır!