Tagged: SQL Tarih Kontrolü Fonksiyonu

SQL Server’da Tarih Kontrolü Fonksiyonu

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tarih kontrolü fonksiyonu hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda elinizde tarihi kontrol ettirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. –Fonksiyonun oluşturulması CREATE FUNCTION dbo.fn_TarihKontrolu (@Tarih nvarchar(50)) RETURNS DATETIME AS BEGIN declare @Sonuc DATETIME select @Sonuc = CASE WHEN ISDATE(@Tarih)...

Yazı kopyalamak yasaktır!