Tagged: SQL Yılın Son Günü

SQL Server’da Yılın Son Gününü Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da yılın son gününü bulmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda yılın son gününü bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. declare @aDate Date = getdate() Select dateAdd(day, -Day(@aDate), dateAdd(month, 1, @aDate)) Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir...

SQL Server’da Yılın Son Günü

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da yılın son günü hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda yılın son gününü öğrenmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT ‘Yılın Son Günü’ AS KolonAdi, DATEADD(dd, -1, DATEADD(yy, 0, DATEADD(yy, DATEDIFF(yy, 0, GETDATE()) + 1, 0))) AS YilinSonGunu; Yukarıdaki...

Yazı kopyalamak yasaktır!