Tagged: Tablo Kolon Sayısını Bulmak

SQL Server’da Tablo Kolon Sayısını Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tablo kolon sayısını bulmak hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda elimizdeki bir tablonun kolon sayısını bulmak isteyebiliriz. Aşağıdaki kod yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben işlemlerimi AdventureWorks veritabanını kullanarak yaptım. SELECT COUNT(COLUMN_NAME) AS ToplamKolonSayısı FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_CATALOG = ‘AdventureWorks’ AND TABLE_SCHEMA =...

Yazı kopyalamak yasaktır!