Tagged: Tabloların Boyutunu Görmek

SQL Server’da Tabloların Boyutunu Görmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tabloların boyutunu görmek hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda tabloların boyutunu görmek isteyebiliriz. Aşağıdaki kodu kullanarak seçili veritabanında bulunan tüm tabloların boyutlarını görebilirsiniz. DECLARE @temptablo AS TABLE ( TabloAd VARCHAR(100), SatirSayisi INT, VeriBoyutununKapladigiYer VARCHAR(100), VeriBoyutu VARCHAR(100), IndexBoyutu VARCHAR(100), KullanilmayanVriBoyutu VARCHAR(100) ); INSERT INTO...

Yazı kopyalamak yasaktır!