Tagged: Tüm Prosedürleri Kaldırmak

SQL Server’da Tüm Prosedürleri Kaldırmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tüm prosedürlerin nasıl kaldırılacağı hakkında bilgi vereceğim. SQL Server’da bazı durumlarda tüm prosedürleri kaldırmak isteyebiliriz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. DECLARE @procName VARCHAR(500); DECLARE cur CURSOR FOR SELECT [name] FROM sys.objects WHERE type = ‘p’; OPEN cur; FETCH NEXT FROM...

Yazı kopyalamak yasaktır!