Tagged: Virgülle Ayrılmış Listeyi Tabloya Çevirmek

SQL Server’da Virgülle Ayrılmış Listeyi Tabloya Çeviren Fonksiyon

SQL Server’da Virgülle Ayrılmış Listeyi Tabloya Çeviren Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu kısımda virgülle ayrılmış listeyi tabloya çeviren fonksiyon kodları olacak. CREATE FUNCTION dbo.ListeyiTabloyaCevir ( @List VARCHAR(MAX), @Delim CHAR ) RETURNS @ParsedList TABLE ( item VARCHAR(MAX) ) AS BEGIN DECLARE @item VARCHAR(MAX), @Pos INT SET @List = LTRIM(RTRIM(@List))+ @Delim SET @Pos = CHARINDEX(@Delim, @List, 1) WHILE @Pos > 0...

Yazı kopyalamak yasaktır!