Category: Sql Server

SQL Server’da SQL Server Management Studio’a Bağlı Kullanıcıları Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da SQL Server Management Studio’a bağlı kullanıcıları listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda SQL Server Management Studio’a bağlı kullanıcıları listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT hostname FROM master.dbo.sysprocesses WHERE program_name = ‘Microsoft SQL Server Management...

SQL Server’da İsme Göre Index Fragmentation Kontrolü

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da isme göre Index fragmentation kontrolü ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda isme göre Index fragmentation kontrolü yapmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT dbschemas.[name] as ‘Schema’, dbtables.[name] as ‘Table’, dbindexes.[name] as ‘Index’, indexstats.avg_fragmentation_in_percent, indexstats.page_count FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(),...

SQL Server’da Tablo İsmine Göre Satır ve Boyut Kontrolü

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da tablo ismine göre satır ve boyut kontrolü ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda tablo ismine göre satır ve boyut kontrolü yapmak isteyebiliriz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SELECT t.NAME AS TableName, s.Name AS SchemaName, p.rows, SUM(a.total_pages) *...

SQL Server’da Yılın Son Gününü Bulmak

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da yılın son gününü bulmak ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda yılın son gününü bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. declare @aDate Date = getdate() Select dateAdd(day, -Day(@aDate), dateAdd(month, 1, @aDate)) Yukarıdaki kodu çalıştırınca aşağıdakine benzer bir...

SQL Server’da Son Üç Ayı Listelemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da son üç ayı listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda son üç ayı listelemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. WITH R (N) AS (SELECT 1 UNION ALL SELECT N + 1 FROM R WHERE N <...

SQL Server’da Önceki Ayı Bulan Fonksiyon

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da önceki ayı bulan fonksiyon ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda önceki ayı bulmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. CREATE FUNCTION GetPreviousMonth ( @Date DATETIME ) RETURNS DATETIME AS BEGIN RETURN DATEADD(MONTH, -1, DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, @Date),...

SQL Server’da Veritabanının Sahibini Bulmak ve Veritabanının Sahibini Değiştirmek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da veritabanının sahibini bulmak ve veritabanının sahibini değiştirmek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda veritabanının sahibini bulmak ve veritabanının sahibini değiştirmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Veritabanının Sahibini Bulmak SELECT name AS [Database Name], SUSER_SNAME(owner_sid) AS [Database...

SQL Server’da Engellemeleri İzlemek

Herkese merhaba, Bu yazıda SQL Server’da engellemeleri izlemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server’da bazı durumlarda yaşanan engellemeleri, beklemeleri izlemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. SET NOCOUNT ON; GO SELECT spid, blocked, REPLACE(REPLACE(T.text, CHAR(10), ‘ ‘), CHAR(13), ‘ ‘) AS BATCH INTO #T FROM...

Yazı kopyalamak yasaktır!