SQL Server Left Outer Join

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da Left Outer Join kullanımından bahsedeceğim.

Join kısaca iki tablonun birleştirilmesi işlemidir. Left Outer Join işlemi ise iki tabloyu birleştirirken soldaki tabloyu temel alarak bir birleştirme işlemi yapar. Sağdaki tabloda ortak olmayan değerler için NULL değer döndürür. Örnek kullanımı inceleyelim.

CREATE TABLE BirinciTablo(
ID INT,
Sayilar int
)


CREATE TABLE IkinciTablo(
ID INT,
Sayilar int
)

--Birinci tabloya veri eklenmesi

INSERT INTO dbo.BirinciTablo
    ( ID, Sayilar )
VALUES ( 1, -- ID - int
     5 -- Sayilar - int
     )


INSERT INTO dbo.BirinciTablo
    ( ID, Sayilar )
VALUES ( 2, -- ID - int
     10 -- Sayilar - int
     )


INSERT INTO dbo.BirinciTablo
    ( ID, Sayilar )
VALUES ( 3, -- ID - int
     20 -- Sayilar - int
     )


--İkinci tabloya veri eklenmesi

INSERT INTO dbo.IkinciTablo
    ( ID, Sayilar )
VALUES ( 1, -- ID - int
     5 -- Sayilar - int
     )


INSERT INTO dbo.IkinciTablo
    ( ID, Sayilar )
VALUES ( 2, -- ID - int
     10 -- Sayilar - int
     )

--Left Outer Join Kullanımı

SELECT * FROM dbo.BirinciTablo LEFT OUTER JOIN dbo.IkinciTablo ON IkinciTablo.ID = BirinciTablo.ID

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir