SQL Server’da Birden Fazla Satırı Birleştirmek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da birden fazla satırı birleştirmek hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda birden fazla satırı birleştirme ihtiyacınız olabilir.

Aşağıdaki kod yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. İşlemleri ve ne yapıldığını kod üzerinden anlatacağım.

--Tablo Oluşturulması 

CREATE TABLE DerslerveNotlar
(
  ID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
  DersAdi NVARCHAR(100),
  BirinciDersNot INT,
  IkinciDersNotu INT
);


--Veri girilmesi 

INSERT INTO dbo.DerslerveNotlar
(
  DersAdi,
  BirinciDersNot,
  IkinciDersNotu
)
VALUES
(N'İngilizce', 10, 20),
(N'Almanca', 20, 30),
(N'Fizik', 10, 10),
(N'Kimya', 20, 20),
(N'Biyoloji', 10, 10),
(N'Matematik', 5, 25);


--Birden fazla satırın birleştirilmesi işlemi 

SELECT CASE
      WHEN DersAdi IN ( 'Fizik', 'Kimya', 'Biyoloji' ) THEN
        'Fen Bilimleri'
      ELSE
        DersAdi
    END AS DersAdi,
    SUM(BirinciDersNot) AS Not1,
    SUM(IkinciDersNotu) AS Not2,
    SUM(BirinciDersNot + IkinciDersNotu) AS Toplam
FROM DerslerveNotlar
GROUP BY CASE
       WHEN DersAdi IN ( 'Fizik', 'Kimya', 'Biyoloji' ) THEN
         'Fen Bilimleri'
       ELSE
         DersAdi
     END;

Burada neler yaptık şimdi açıklayalım.

Görüldüğü üzere oluşturmuş olduğumuz tabloda ders adları ve notlar bulunmakta. Bizim yapmak istediğimiz ise Fizik, Kimya, Biyoloji gibi dersleri Fen Bilimleri altında toplayacak bir sorgu oluşturmak.

Eğer bu şekilde bir gruplama yapıp dersler ve o derslere ait notlarında toplanmasını istiyorsanız bu sorgu işinizi görecektir.  Sorgu örneğinin notlar ve dersler olması sizi yanıltmasın burada ürünler ve o ürünlerin miktarları da olabilirdi. Yani siz belli ürünlerin bir grup altında toplanmasını ve toplamının sayılmasını da sağlayabilirsiniz.

Sorguyu çalıştırdığınızda ise aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

SQL Server’da Birden Fazla Satırı Birleştirmek

Görüldüğü üzere Fizik, Kimya ve Biyoloji satırları tek bir satır oldu ve bu satırlara ait notlar da tek satır olarak toplandı.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

455 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!