SQL Server’da Cümlenin Baş Harflerini Büyüten Fonksiyon

Herkese merhaba,

SQL Server’da bazı durumlarda verilmiş olan bir paragraftaki tüm kelimelerin ilk harfinin büyütülmesi istenebilir.

Ne demek istiyorum fotoğrafta görelim.

SQL Server’da Cümlenin Baş Harflerini Büyüten Fonksiyon

Bu şekilde bir gösterim yapmak için aşağıdaki fonksiyonu kullanabiliriz.

Alter FUNCTION dbo.YazininIlkHarfleriBuyutenFonksiyon
(
  @Yaziniz AS VARCHAR(8000)
)
RETURNS VARCHAR(8000)
AS
BEGIN
  DECLARE @Sifirla BIT;
  DECLARE @DonenDeger VARCHAR(8000);
  DECLARE @I INT;
  DECLARE @C CHAR(1);

  SELECT @Sifirla = 1,
      @I = 1,
      @DonenDeger = '';

  WHILE (@I <= LEN(@Yaziniz))
  SELECT @C = SUBSTRING(@Yaziniz, @I, 1),
      @DonenDeger = @DonenDeger + CASE
               WHEN @Sifirla = 1 THEN
                 UPPER(@C)
               ELSE
                 LOWER(@C)
             END,
      @Sifirla = CASE
            WHEN @C LIKE '[A-ZA-Z]' THEN
              0
            ELSE
              1
          END,
      @I = @I + 1;
  RETURN @DonenDeger;
END;
GO

--Kullanımı

SELECT dbo.YazininIlkHarfleriBuyutenFonksiyon('yavuz selim kart yazılımcıdır')

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir