SQL Server’da Günün Tüm Saatlerini Listelemek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da günün tüm saatlerini listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda günün tüm saatlerini listelemek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

DECLARE @t time(1) = '00:00'; --I use 1 as when I use REPLACE later it means that I can "identify" the correct :00 to remove

WITH N
AS (SELECT N
  FROM
  (
    VALUES
      (NULL),
      (NULL),
      (NULL),
      (NULL),
      (NULL)
  ) N (N)
  ),
   Tally
AS (SELECT TOP 24
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) - 1 AS I
  FROM N N1,
     N N2
  ),
   Times
AS (SELECT DATEADD(HOUR, I, @t) AS [Time]
  FROM Tally
  )
SELECT T.[Time],
    REPLACE(CONVERT(varchar(12), T.Time, 9), ':00.0', ' ') AS TimeString
FROM Times T
ORDER BY T.[Time] ASC;

Yukarıdaki kodu oluşturup çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Günün Tüm Saatlerini Listelemek

Görüldüğü üzere günün tüm saatlerini listelemiş olduk.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

117 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!