Orta Seviye SQL Server Sql Server

SQL Server’da Hata Dosyalarını Okumak

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da hata dosyalarını okuma kodları olacak.

------------------------------------------------------------
-- Drop temp tables if exists
------------------------------------------------------------

IF OBJECT_ID(N'tempdb..##tbl_sql_error_log') IS NOT NULL 
  BEGIN 
    DROP TABLE ##tbl_sql_error_log 
  END 
IF OBJECT_ID(N'tempdb..#ErrLogsDL') IS NOT NULL 
  BEGIN 
    DROP TABLE #ErrLogsDL 
  END
DECLARE @site_value INT;
DECLARE @NumberOfLogfiles INT;

------------------------------------------------------------
-- Create temp table to hold results from xp_enumerrorlogs
------------------------------------------------------------
CREATE TABLE #ErrLogsDL
(
[Archive #] INT,
[Date] VARCHAR(255),
[Log File Size (Byte)] BIGINT
)

---------------------------------------------------------------
-- Populate the temp table with
-- the data returned by executing xp_enumerrorlogs
---------------------------------------------------------------
INSERT #ErrLogsDL([Archive #],[Date], [Log File Size (Byte)])
EXEC master.dbo.xp_enumerrorlogs
   
SET @NumberOfLogfiles = (SELECT COUNT(*) FROM #ErrLogsDL);
--print @NumberOfLogfiles

------------------------------------------------------------------
-- Create temp table to hold results from ##tbl_sql_error_log data
------------------------------------------------------------------
create table ##tbl_sql_error_log (LogDate datetime,Processinfo nvarchar(max),[text] nvarchar (max))

SET @site_value = 0;
WHILE @site_value < @NumberOfLogfiles
BEGIN
  insert into ##tbl_sql_error_log
exec sp_readerrorlog @site_value
SET @site_value = @site_value + 1;
END;


select*from ##tbl_sql_error_log
--where text like '%corrupt%' or text like '%19-25%'
order by logdate

drop table ##tbl_sql_error_log
drop table #ErrLogsDL

3 Kez Okundu
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Yazar hakkında

Yavuz Selim Kart

SQL Server tarafında kendini ilerletmeye çalışırken bildiklerini sürekli başkalarına aktaran, yazılım dünyasında (C#, Java, Python vb.) kendini güncel tutmaya çalışan, araştırma yapmaktan bıkmayan, meraklı, bilginin üzerine bilgi katmaktan mutluluk duyan bir yazılım eğitmeni ve kod sever.
Grafik tasarım dünyasında Indesign'ı anlatacak kadar iyi kullanabilen, Photoshop ve Illustrator'e de orta düzey hakimiyeti bulunan, internet üzerinde online kimya dergisi kurmuş ve bunu yüzbinlerce kişiye ulaştırmayı başaran bir grafik sever.
WordPress tarafında 5 adet web sitesi kurmuş, bu sistemler üzerine çalışan bir WordPress sever.
Sosyal medya üzerinde okumalara ve araştırmalara devam eden, kendi kurmuş olduğu kimya dergisini daha çok kişiye nasıl ulaştırırım diye düşünen ve bu konuda SEO çalışmaları üzerine kafa yoran bir Sosyal Medya sever.
Kısaca çok çalışmayı seven, azimli biriyim.

Kopyalamak Yasaktır!