SQL Server’da İki Tarih Arasındaki Günleri Listelemek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da iki tarih arasındaki günleri listelemek hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda iki tarih arasındaki günleri listelemek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki prosedür yardımıyla bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

CREATE PROCEDURE GunHesapla
  @BaslangicTarihi DATETIME,
  @BitisTarihi DATETIME
AS
SET NOCOUNT ON;

DECLARE @GunFarki SMALLINT;
SET @GunFarki = DATEDIFF(dd, @BaslangicTarihi, @BitisTarihi);


WITH cteAralik (TarihAraligi)
AS (SELECT DATEADD(dd, DATEDIFF(dd, 0, @BitisTarihi) - @GunFarki, 0)
  UNION ALL
  SELECT DATEADD(dd, 1, TarihAraligi)
  FROM cteAralik
  WHERE DATEADD(dd, 1, TarihAraligi) < (@BitisTarihi))
SELECT TarihAraligi
FROM cteAralik
OPTION (MAXRECURSION 3660);
GO


--Kullanımı

EXEC GunHesapla @BaslangicTarihi = '2020-02-20 14:22:08.895',
        @BitisTarihi = '2020-02-25 14:22:08.895';

Prosedürü çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir sonuç alacaksınız.

SQL Server’da İki Tarih Arasındaki Günleri Listelemek

Görüldüğü üzere iki tarih arasındaki günler listelenmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

284 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!